Հարակից Ծառայություններ

«Արցախգազ» ՓԲԸ մատուցում է նաև մի շարք այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են.

  • բնակարանի, բնակելի տան գազաֆիկացում,
  • գազահաշվիչի տեղադրում
  • գազահաշվիչի վերանորոգում
  • գազահաշվիչի, գազատարների տեղափոխում

Ստորև ներկայացված են վերոնշյալ ծառայությունների ձևաթերթիկները՝ .pdf և .doc տեքստային ֆորմատներով: Ձևաթերթիկները կարող եք լրացնել ինքնուրույն և ներկայացնել «Արցախգազ» ՓԲԸ «Ընդհանուր բաժին»: Մասնագետների կողմից նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակումից հետո, Դուք կտեղեկացվեք ծառայության ընդհանուր արժեքի մասին: Այնուհետև փոխհարմարավետ ժամանակահատվածում կիրականացվեն համապատասխան շինմոնտաժային աշխատանքներ:


Դիմումների ձևաթերթիկներ.


Կազմակերպությունների գազաֆիկացում


Գազահաշվիչի տեղադրում


Բնակարանի, բնակելի տան գազաֆիկացում


Բնակարանի մոնտաժային աշխատանքներ


Գազահաշվիչի, գազատարի տեղափոխում