Գազամատակարարում
«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իրեն տրամադրված հատուկ լիցենզիայի հիման վրա զբաղվում է բնական գազի ներկրմամբ, փոխադրմամբ և բաշխմամբ:
Արցախի Հանրապետությունում բնական գազից օգտվողների թիվը ընդհանուր առմամբ կազմում է 30. 000 բաժանորդ, որից 1000-ը՝ տարբեր հիմնարկ-ձեռնարկություններ:

Սակագին.

Սպառման քանակը

Սակագինը (ներառյալ ԱԱՀ) ՀՀ դրամով
յուրաքանչյուր մ3 համար, ընդ որում ուժի մեջ է՝

2017թ. հունվարի 1-ից

նոյեմբերի 1-ից –

մարտի 31-ը

Մինչև 10.0 հազ. մ3

բնական գազ սպառողներ

139

-

Ջերմոցային տնտեսություններ

-

212 x E

Վերամշակող կազմակերպություններ

212 x E

-

10.0 հազ. և ավելի մ3

բնական գազ սպառողներ

242.1 x E

-