ՈՒշադրություն`հայտարարություն հունիսի 25-ին գազամատակարարման դադարեցման վերաբերյալ:
<Արցախգազ>Փակ Բաժնետիրական Ընկերության հարգելի բաժանորդներ ներմիացման աշխատանքների պատճառով` հունիսի 25-ին ժամը 9-00 մինչև 12-00 կդադարեցվի գազամատակարարումը Ստեփանակերտ քաղաքի հետևյալ հասցեներում և հիմնարկ ձեռնարկություններում`
Առաքելյան` 1, 2, 2ա, 3, 4, 4ա, 5, 6, 7, 8, 9 Առաքելյան ս/տ և Առաքելյան փակ 1
Բարխուդարյան, Ենիկոլոպով, Հարությունյան, Փափազյան, Կորգանյան, Սարի լանջ ` 1ա, 1բ, Ինչպես նաև ` <Մ.Գրուպ>ՍՊԸ, <Վլադիմիր Վիկտորի Պողոսյան>ԱՁ, <Թագուհի>ՍՊԸ, <Սարգիս Գրուպ> ՍՊԸ, <Անահիտ Ռաֆայելի Թադևոսյան>ԱՁ հիմնարկ-ձեռնարկություններում :Հայցում ենք ներողամտություն պատճառված անհանգստության համար և խնդրում պահպանել գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները:
Հարգանքներուվ <Արցախգազ>ՓԲԸ տնօրինություն: