Տեղեկատվական կենտրոն
Հարգելի բաժանորդներ և գործընկերներ, այս բաժնում Դուք կարող եք գտնել «Արցախգազ» ՓԲԸ մասին օգտակար տեղեկատվություն, ծանոթանալ բնագավառում իրականացվող նորություններին և նորամուծություններին, որոնք անմիջականորեն վերաբերում են Ձեզ: Կարող եք ուսումնասիրել երկնագույն կրակից օգտվելու անտանգության կանոնները:
Հետևեք մեր «Հայտարարություններ» բաժնի հրապարակումներին և ստացեք գազի պլանային և վթարային անջատումների մասին տեղեկատվություն:
Կայքի միջոցով կարող եք նաև իմանալ գազի դիմաց Ձեր ընթացիկ պարտքի մասին՝ այցելելով «Օգտագործված գազի տվյալներ» բաժին, որը կօգնի հետևել Ձեր կողմից իրականացված վճարումների պատմությանը: Սակայն մինչ այդ, կարևոր ենք համարում տեղեկացնել գազի ընթացիկ սակագների մասին:
ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագներ սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի թիվ 31Ն առ 01.08.2016թ. որոշման դրույթներով սահմանվել է Ընկերության կողմից վաճառվող բնական գազի սակագնային քաղաքականություն, որը կրում է հետևյալ պատկերը.


Սպառման քանակը

Սակագինը (ներառյալ ԱԱՀ) ՀՀ դրամով
յուրաքանչյուր մ3 համար, ընդ որում ուժի մեջ է՝

2017թ. հունվարի 1-ից

նոյեմբերի 1-ից –

մարտի 31-ը

Մինչև 10.0 հազ. մ3

բնական գազ սպառողներ

139

-

Ջերմոցային տնտեսություններ

-

212 x E

Վերամշակող կազմակերպություններ

212 x E

-

10.0 հազ. և ավելի մ3

բնական գազ սպառողներ

242.1 x E

-E-ն` յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվան նախորդող ամսվա 25-ին ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվածմեկ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի` արժութային շուկաներում ձևավորված միջինփոխարժեքի մեծությունն է։Սահմանվել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունըկարգավորող պետական հանձնաժողովի «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությանկողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագներ սահմանելու և ԼեռնայինՂարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունըկարգավորող պետական հանձնաժողովի թիվ 735-Ն առ 23.11.2016թ. որոշումանդրույթներով: