Սոցիալական Պատասխանատվություն


«Արցախգազ» ՓԲԸ իր կողմից որդեգրած գործունեության քաղաքականության համաձայն իրականացնում է նաև Ընկերության «Սոցիալական պատասխանատվությունից» բխող
զանազան բարեգործական պրոյեկտներ ու ծրագիր, որը ներառում է կամավոր հիմունքով, ԼՂՀ օրենսդրության շրջանակներում, ներդրումներ ամենատարբեր սոցիալական գաղափարներում:

Ընկերությունն իր ներդրումն է կատարում աշխատակիցների մասնագիտական, ինչպես նաև անձնական ներուժի զարգացման մեջ, նպաստում աշխատանքային, ստեղծագործական և նորարարական բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը՝ կիրառելով խրախուսական մոտեցում:
Ընկերությունն իր մասնակցությունն է ցուցաբերում նաև Արցախում ամենատարբեր սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը՝ կրթության, մշակույթի, սպորտի զարգացման բնագավառներում: Եզակի բնույթ չեն կրում նաև «Արցախգազ» ՓԲԸ օժանդակությունները հասարակության սոցիալապես խոցելի, անապահով հատվածին, հասարակական կազմակերպություններին և այլն: