Կառավարման մարմիններ

«Արցախգազ» ՓԲԸ կառավարումն իրականացնում են`

• Ընդհանուր ժողովը

• Գործադիր տնօրենը

Կառավարում իրականացնող գերագույն մարմինն է «Ընդհանուր ժողովը»: Ընկերության միակ բաժնետերն է հանդիսանում <<ՋԻ ԷՄ>> հոլդինգ ՍՊԸ-ն:

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Գործադիր տնօրենը, որը գործում է ընկերության կանոնադրության համաձայն: