Կառավարման կազմակերպական կառուցվածք

Գործադիր տնօրեն

1. Կենտրոնական ապարատի գլխավոր ճարտարագետ

1.1 Գազատրանսպորտային համակարգի շահագործման ծառայություն

1.2 Գազաբաշխիչ ցանցերի, ներտնային գազահամակարգերի շահագործատեխնիկական և զարգացման ներդրումային ծրագրերի բաժին

1.3 Չափիչ սարքերի ստուգաչափման ծառայություն

1.4 Շինհավաքակցման աշխատանքների կազմակերպման, վթարակարգավարական և վթարավերականգնման կենտրոնական ծառայություն

1.5 Բաժանորդների գազասպառման համակարգերի նախագծային աշխատանքների կազմակերպման բաժին

2 Բնական գազի բաշխման, իրացման և վճարումների հաշվառման բաժին

3. Ֆինանսների և էկոնոմիկայի վարչություն

3.1 Հաշվապահական հաշվառման բաժին

3.2 Ֆինանսատնտեսական և մրցակցային գնումների կազմակերպման բաժին

3.3 Վարչատնտեսական և գույքի կառավարման բաժին

4. Բնական գազի բաշխման և իրացման վարչության պետ

5. Փաստաթղթաշրջանառության կառավարման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

6. Կադրերի և աշխատանքային հարաբերությունների բաժին

7. Պայմանագրային - իրավաբանական բաժին

8. Ավտոտրանսպորտային ծառայություն

9. Տեխնիկական տեսչության և գազի վերահսկողության բաժին

10. Ստեփանակերտի ԱՇՏ

11. Շուշիի ԱՇՏ- Բերձորի տեղամաս

12. Ասկերանի ԱՇՏ

13. Մարտունու ԱՇՏ

14. Մարտակերտի ԱՇՏ

15. Հադրութի ԱՇՏ